Vòng tròn Deming – các bước phát triển và ứng dụng trong cung ứng:

18

Vòng tròn Deming – các bước phát triển và ứng dụng trong cung ứng:

1. Vòng tròn Deming

Vào những năm 1950, W.E.Deming được mời sang Nhật nhiều lần để giảng về phương pháp kiểm phẩm bằng thống kê, chính trong thời gian này ông đã đưa ra “vòng tròn Deming” hay còn gọi là “bánh xe Deming”, một trong những công cụ kiểm phẩm quan trọng, cần thiết cho công cuộc cải tiến liên tục tại Nhật Bản. Deming nhấn mạnh tầm quan trọng của tác động qua lại thường xuyên giữa nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và bán hàng, giúp cho công ty làm ra sản phẩm với chất lượng ngày càng tốt hơn, làm khách hàng hài lòng hơn.

Theo Deming, bánh xe này quay tròn theo hướng nhận thức trước hết phải lo cho chất lượng và trước hết phải có trách nhiệm đối với chất lượng. Ông kết luận với chu trình nêu trên, công ty có thể chiếm được niềm tin của khách hàng, được khách hàng chấp nhận và phát triển.

2. Các bước phát triển

Nếu Deming mới chỉ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tác động qua lại không ngừng giữa nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và bán hàng trong quá trình kinh doanh của công ty thì sau này khái niệm bánh xe Deming quay không ngừng đã được các nhà kinh tế mở rộng đến tất cả các lĩnh vực khác, kể cả lĩnh vực quản trị cung ứng. Dựa vào bánh xe Deming các nhà quản trị đã vẽ ra chu trình PDCA (Plan –  Do – Check – Actions: kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động)

Trong đó, khởi đầu là khâu kế hoạch (Plan – P) trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế, thu thập các dữ liệu cần thiết, lập kế hoạch. Một khi kế hoạch đã lập xong sẽ đem ra thực hiện (Do – D). Sau đó kiểm tra tình hình thực hiện (Check – C), đánh giá những gì đã làm được, những gì còn chưa làm được hoặc chưa làm tốt, tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp để tiếp tục cải tiến, hoàn thiện (Actions – A)

Trong thời gian đầu mới áp dụng chu trình PDCA, “kiểm tra” có nghĩa là các thanh tra kiểm tra kết quả làm việc của công nhân và “hành động” là các hoạt động sửa chữa các sai lầm hay khiếm khuyết (nếu có). Do đó khái niệm PDCA lúc đầu dựa trên sự phân công lao động giữa các nhà quản trị, thanh tra viên và công nhân.

Trải qua quá trình áp dụng thử nghiệm ở Nhật, người ta phát hiện ra những khiếm khuyết của chu trình PDCA và sửa chữa lại. Trong chu trình PDCA được sửa đổi lại, kế hoạch  (P) có nghĩa là lập kế hoạch để cải tiến trong điều kiện thực tế bằng cách sử dụng các công cụ đặc biệt trong đó có các công cụ thống kê. Thực hiện (D) có nghĩa là thi hành các kế hoạch đó, kiểm tra (C) là xem kết quả có đạt được như mong muốn không.

Hành động (A) ngăn chặn các khiếm khuyết, không cho chúng tái xuất hiện và tiếp tục tiến hành cải tiến. Chu trình PDCA cứ quay hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, hết cải tiến này đến cải tiến khác làm cho quá trình này một tốt hơn, hoàn thiện hơn.. chu trình PDCA được áp dụng trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ cung ứng dưới đây.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)