Vai trò và ý nghĩa của quản trị cung ứng:

16

Vai trò và ý nghĩa của quản trị cung ứng:

1. Vai trò của quản trị cung ứng (QTCƯ) trong kinh doanh

-Cung ứng là 1 hoạt động quan trọng, không thể thiếu của mọi tổ chức.

Mọi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều cần có các hoạt động sau:

+SÁNG TẠO (Creation) – phải có ý tưởng và khả năng sáng tạo không ngừng

+TÀI CHÍNH (Finance) – thu hút vốn và quản lý nguồn vốn

+NHÂN SỰ (Personel) – quản lý nguồn nhân lực

+MUA HÀNG (Purchasing) – thu mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dịch vụ… để phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

+SẢN XUẤT CHẾ BIẾN (Conversion) – tổ chức sản xuất, chế biến nguyên vật liệu thành sản phẩm.

+PHÂN PHỐI (Distribution) – tiếp nhận và bán các hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp làm ra.

Để thực hiện các hoạt động trên, trong doanh nghiệp thường có các bộ phận:

+Phòng kỹ thuật – nghiên cứu và phát triển

+Phòng tài chính/kế toán tài vụ

+Phòng nhân sự

+Phòng cung ứng

+Phòng điều độ sản xuất và các phương tiện sản xuất.

+Phòng marketing và bán hàng.

Như vậy, mọi doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển nếu không được cung cấp các yếu tố đầu vào: nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị dịch vụ.. Cung ứng là hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu đó của doanh nghiệp – cung ứng là hoạt động không thể thiếu trong mọi tổ chức.

-Cung ứng là một nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu của mọi doanh nghiệp là tạo ra nhiều lợi nhuận. Để đạt mục tiêu đó, cần có:

Trong đó, hoạt động cung ứng bảo đảm 2 yếu tố: máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu. Nếu hoạt động cung ứng tốt: cung cấp đầy đủ, kịp thời máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu; với máy móc đạt chất lượng tốt, công nghệ tiên tiến, nguyên vật liệu tốt, giá rẻ… thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng với năng suất cao, tiết kiệm chi phí và làm ra sản phẩm đạt chất lượng tốt, giá thành hạ, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá thành sản phẩm thì cung ứng càng có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của tổ chức.

-Cung ứng đóng vai trò người quản lý hoạt động sản xuất từ bên ngoài.

Để đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu, thiết bị máy móc cho sản xuất, có 2 nguồn.

+Nguồn 1: doanh nghiệp tự sản xuất.

+Nguồn 2: thu mua, đặt hàng từ bên ngoài

Cùng với sự phát triển của phân công lao động xã hội, thì nguồn 2 ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Nếu cung ứng làm tốt chức năng của mình: cung cấp nguyên vật liệu đúng tên gọi và chất lượng, đủ số lượng, kịp thời gian và với chi phí thấp, thì sản xuất sẽ tiến hành liên tục, nhịp nhàng, mang lại hiệu quả cao; còn ngược lại thì sản xuất sẽ bị gián đoạn và hiệu quả thấp. Do vậy, cung ứng chính là người điều phối sản xuất từ bên ngoài.

2. Ý nghĩa của quản trị cung ứng

Cung ứng có ý nghĩa rất to lớn, cụ thể:

+Đảm bảo cho sản xuất tiến hành nhịp nhàng, liên tục.

+Tạo điều kiện nâng cao trình độ kỹ thuật của sản xuất, kích thích các hoạt động sáng tạo, áp dụng các kỹ thuật mới, tạo ra các năng lực sản xuất mới.

+Tạo điều kiện nâng cao chất lượng/hạ giá thành sản phẩm

+Tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)