Thiết kế công việc là gì:

31

Thiết kế công việc là gì:

Công việc được thực hiện với đối tượng nào?

Cần sử dụng các phương tiện gì?

Các thao tác cụ thể là gì?

Cần có các điều kiện cụ thể gì để thực hiện công việc một cách có hiệu quả?

Thiết kế lại công việc là quá trình nghiên cứu , thay đổi công việc theo những tiêu chuẩn về hiểu biết, kỹ năng, năng lực và các yếu tố cần thiết khác để thực hiện tốt hơn công việc hoặc tăng động cơ làm việc của người lao động

Sản phẩm của quá trình phân tích và thiết kế hoặc thiết kế lại công việc là:

Bản mô tả công việc

Bản yêu cầu chuyên môn của công việc

Bản tiêu chuẩn kết quả công việc

 

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập