Qui trình thanh toan theo phương thức chuyển tiền:

28

Qui trình thanh toan theo phương thức chuyển tiền:

Qui trình thanh toán chuyển tiền được mô tả ở sơ đồ 9.1

Sơ đồ 9.1: Qui trình thanh toán theo phương thức chuyển tiền

Bước 1: Người xuất khẩu giao hàng hoặc dịch vụ và bộ chứng từ cho người nhập khẩu.

Bước 2: Người nhập khẩu viết lệnh chuyển tiền gửi đến yêu cầu ngân hàng chuyển tiền trả cho người xuất khẩu.

Bước 3: Sau khi kiểm tra, nếu thấy hợp lệ và đủ khả năng thanh toán thì ngân hàng phục vụ người nhập khẩu sẽ trích tiền để chuyển trả người hưởng lợi và gửi giây báo nợ (giấy báo đã thanh toán cho người nhập khẩu).

Bước 4: Ngân hàng đại lý chuyển tiền trả (ghi có và báo có cho người xuất khẩu).

Có hai hình thức chuyển tiền được sử dụng là chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer – T/T) và chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer – M/L). Nếu các bên áp dụng phương thức thanh toán điện tử thì thực hiện chuyển tiền điện tử (E.Transfer).

Phương thức chuyển tiền đơn giản dễ thực hiện nhưng chỉ nên thực hiện với các khách hàng có mối quan hệ mua bán lâu năm vì không đảm bảo rằng người bán sẽ thu được tiền hàng trong trường hợp thanh toán sau, và không đảm bảo cho người mua nhận được hangnhư yêu cầu trong trường hợp thanh toán trước.

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập