Phân tích hoạt động marketing:

29

Phân tích hoạt động marketing:

Mục đích của phần này là trả lời câu hỏi:

-So với đối thủ cạnh tranh thì hệ thống marketing của doanh nghiệp có điểm mạnh, điểm yếu gì?

-Làm thế nào để biết được marketing của doanh nghiệp có điểm mạnh, điểm yếu gì?

Phân tích marketing thường là nội dung đầu tiên của việc phân tích và đánh giá khả năng bên trong của doanh nghiệp. Việc phân tích này thường tập trung vào một số vấn đề như chủng loại sản phẩm, sản phẩm và chất lượng sản phẩm, thị phần, giá sản phẩm, niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm, chất lượng và chi phí phân phối hàng hóa. Marketing theo quan điểm hiện đại bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường xác định nhu cầu từ đó đến khi tiêu thụ hàng hóa là cả một quá trình. Do đó nghiên cứu marketing của doanh nghiệp thường phải cung cấp các thông tin về thị trường, thị phần, doanh thu và chi phí, tính hấp dẫn của ngành hàng, quy mô và mức tăng trưởng của thị trường… Trong đó việc phân tích marketing của doanh nghiệp cần xác định được các điểm yếu và điểm mạnh của hệ thống marketing được so sánh với đối thủ cạnh tranh. Các chiến lược marketing mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Cần xác định các câu hỏi sau:

-Công ty đã thực hiện tốt các hoạt động marketing chưa?

-Nhân lực cho hoạt động này có đáp ứng được các yêu cầu không?

-Khả năng thực hiện các chiến lược marketing.

-Các giải pháp marketing để hỗ trợ hoạt động tiêu thụ được thực hiện như thế nào?

-Những thông tin về thị trường, về nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh có được phản ánh thường xuyên không?

-Việc nghiên cứu thị trường được doanh nghiệp tiến hành như thế nào, có tìm ra điều gì mới có lợi cho doanh nghiệp không? Việc nghiên cứu thị trường có đem lại cho doanh nghiệp những đơn hàng hay hợp đồng có giá trị không?

-Việc nghiên cứu về sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm thay thế được tiến hành ra sao?

-Các biện pháp marketing nào đã được thực hiện và hiệu quả của các hoạt động đó?

-Chính sách giá và khuyến mãi ra sao?

-Mạng lưới kênh phân phối đã được thực thiết lập đến đâu có đáp ứng được mục tiêu đề ra không?

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)