Mô hình nghiên cứu Marketing mô tả:

45
marketing concept with business graph and chart hand drawing on blackboard

Mô hình nghiên cứu Marketing mô tả:

-Mô hình này có đặc điểm là chỉ mô tả mà không thiết lập mối quan hệ giữa các yếu tố.

Dữ liệu thu thập trong mô hình này có thể là:

+Những thay đổi về phản ứng của các đối tượng mà cuộc nghiên cứu hướng dẫn.

-Những thay đổi về hoàn cảnh hiện tại hoặc sắp tới.

Giả sử trong ví dụng công ty bán máy vi tính cá nhân; nhà nghiên cứu chỉ có thể đánh giá về người bán hàng, về chương trình huấn luyện và tình hình bán lẻ, hoặc đánh giá phản ứng của người bán và khách hàng.v.v… nhưng không xác định rõ được giữa thay đổi đó có 1 mối liên quan nào không.

Tuy nhiên việc mô tả này cũng là cơ sở để người nghiên cứu nghĩ đến các khâu trong sợi dây liên hệ giữa các hiện tượng đó.

-Nội dung của mô hình mô tả là vạch ra các thay đổi giống với tình hình thực tế phải đối phó mà không cần tìm kiếm hoặc chứng minh mối liên quan giữa các sự thay đổi.

-Mô hình mô tả được áp dụng nhiều trong các cuộc nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức hay nghiên cứu xác định vấn đề. Đây cũng là mô hình được sử dụng nhiều nhất.

Mô hình mô tả có 2 loại chính:

1. Mô tả bộ phận tiêu biểu

Mô hình này vạch ra hình ảnh cơ bản mà nhà quản trị Marketing quan tâm đến. Những hình ảnh này được xây dựng từ các dữ liệu thu thập được như:

-Sự phân chia thị trường giữa các công ty đang cạnh tranh với nhau

-Những hình ảnh về nhãn hiệu hàng hóa

-Số người đã đọc quảng cáo trên các tạp chí

-….

Dữ liệu phản ánh thông tin một mẫu nghiên cứu lấy ra từ tổng thể, đó là thông tin tiêu biểu về tình hình thực tế.

2. Mô hình nhóm trọng tâm

Mô hình này không giống mô hình mô tả tiêu biểu cả tính chất và mục đích của nó.

Khi sử dụng mô hình này, nhà nghiên cứu tập trung 1 nhóm người là khách hàng mục tiêu để cùng nhau bàn bạc về kinh nghiệm và quan điểm của họ đối với những vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Toàn bộ ý kiến cuộc hội thoại này được ghi chép đầy đủ, sau đó người nghiên cứu phân tích để phát hiện những thông tin hữu ích chứa đựng trong đó.

Mô hình nhóm trọng tâm thường không theo 1 khuôn mẫu có sẵn.

Trong các cuộc hội thoại của nhóm trọng tâm, người nghiên cứu sẽ chủ trì, hướng dẫn và tạo bầu không khi thoải mái để hướng về chủ đề đã dự kiến.

Mô hình này thích hợp với các cuộc nghiên cứu sơ bộ. Nó có thể cung cấp cho người nghiên cứu các thông tin như:

+Những rắc rối của khách hàng khi sử dụng sản phẩm

+Các thời cơ kinh doanh có thể có

+Những cái khách hàng thích và không thích liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chính sách bán hàng của công ty.

+…

Mô hình nghiên cứu này có thể mang lại các lợi ích cho các nhà quản trị Marketing như: sáng tạo cho chiến dịch Marketing sắp tới, việc cải tiến sản phẩm, các chiến lược Marketing cụ thể v.v…

Mô hình này có ưu điểm nổi bật là dễ thực hiện, hấp dẫn người tham dự… nhưng thường đi lệch chủ đề dự kiến.

Do đó, khi sử dụng thông tin từ mô hình nghiên cứu này, nhà quản trị Marketing lưu ý rằng: mô hình này chỉ sử dụng để tìm hiểm sơ bộ về người tiêu dùng chứ không phải sử dụng để làm rõ phản ứng của người tiêu dùng.