Khái niệm và các yếu tố văn hóa:

32

Khái niệm và các yếu tố văn hóa:

Khái niệm văn hóa

Văn hóa là một tổng thế phực hợp về những giá trị vật chất và tinh thần do con người kiến tạo nên và mang tính đặc thù riêng của mỗi dân tộc.

Các yếu tố văn hóa

Các yếu tố văn hóa bao gồm:

-Ngôn ngữ

-Tôn giáo

-Gía trị và thái độ

-Cách cư xử và phong tục

-Các yếu tố vật chất

-Thẩm mỹ

-Giáo dục

1. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ là sự thể hiện rõ nét nhất của văn hóa vì nó là phương tiện để truyền đạt thông tin và ý tưởng. Nếu thông thạo ngôn ngữ, có 4 lợi ích:

-Trao đổi trực tiếp và hiểu rõ ràng

-Dễ làm việc với đối tác vì chung ngôn ngữ

-Hiểu và đánh giá đúng bản chất

-Hiểu và thích nghi với văn hóa đối tác

Ngược lại sẽ rất khó khăn khi tham gia thị trường nước ngoài

2. Tôn giáo

Có nhiều tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Khổng giáo – Lão giáo, Ấn Độ giáo (Hindu).

Các tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến lối sống, niềm tin, giá trị và thái độ, cách ứng xử của con người.

Các tôn giáo còn ảnh hưởng đến chính trị và môi trường kinh doanh

Các tôn giáo khác nhau, được xây dựng trên nền tảng triết lý khác nhau. Khi kinh doanh tại đâu, cần nghiên cứu tôn giáo ở đó cũng như đối tác kinh doanh theo tôn giáo nào?

3. Gía trị và thái độ

-Gía trị là những quan niệm làm căn cứ để con người đánh giá đúng sai, tốt xấu, quan trọng và không quan trọng.

-Thái độ là những khuynh hướng không thay đổi của sự cảm nhận hành xử theo 1 hướng xác định đối với 1 đối tượng.

Thái độ bắt nguồn từ những giá trị và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của con người đặc biệt là kinh doanh quốc tế.

Ví dụ: việc chuộng hàng ngoại hay không chuộng hàng ngoại.

4. Phong tục và cách ứng xử

-Phong tục là nếp sống, thói quen, là những lề thói trong xã hội hay 1 địa phương

-Cách cư xử là những hành vi được xem là đúng đắn, phù hợp với 1 xã hội đặc thù

Phong tục thể hiện cách sự vật được làm, còn cách cư xử được dùng để thực hiện chúng

Mỗi quốc gia, vùng miền đều có phong tục và cách cư xử riêng vì vậy nghiên cứu vấn đề này thì công việc trôi chảy, thuận lợi và ngược lại.

Ví dụ: quan niệm về thời gian của Mỹ và người phương đông.

5. Yếu tố vật chất của văn hóa

Trong  1 mặt nào đó, văn hóa là:

Con người < ̶ > tự nhiên  ̶ > của cải vật chất  ̶ > sinh tồn

Vật chất là những gì con người có thể nhận biết: có sẵn trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra

Khi nghiên cứu văn hóa vật chất, cần:

-Cách làm ra sản vật (khía cạnh kỹ thuật)

-Ai làm, tại sao làm (khía cạnh kinh tế)

Khi đánh giá yếu tố của nền văn hóa, cần:

-Cơ sở hạ tầng kinh tế

-Cơ sở hạ tầng xã hội

-Cơ sở hạ tầng tài chính.

6.Thẩm mỹ

Thẩm mỹ  ̶ > sự hiểu biết và thưởng thức cái đẹp  ̶ >ảnh hưởng giá trị, thái độ của con người ở mỗi quốc gia khác nhau.

7. Giáo dục

Giáo dục là quá trình hoạt động ý thức, có mục đích, có kế hoạch nhằm bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tri thức về tự nhiên và xã hội, cũng như kỹ năng kỹ xảo cần thiết trong cuộc sống.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)