Khái niệm hiệu quả kinh doanh:

30

Khái niệm hiệu quả kinh doanh:

Hq xét ở góc độ kinh tế học vĩ mô

Hq SX diễn ra khi XH không thể tăng sản lượng của 1 loại H2 mà không cắt giảm SL 1 loại H2 khác. Một nền kt có Hq nằm trên giới hạn khả năng Sx của nó.

Hq là không lãng phí

Hq xét ở góc độ chung và DN

Hq được XĐ bởi tỉ số giữa KQ đạt được và CP bỏ ra để đạt KQ đó

Mối qun hệ tỉ lệ giữa CPKD phải phát sinh trong ĐK thuận lợi nhất và CPKD thực tế phát sinh được gọi là Hq xét về mặt giá trị

Hq của một hiện tượng ( quá trình ) là phạm trù phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực (nhân, tài, vật lực, tiền vốn) để đạt được mục tiêu XĐ

Công thức định nghĩa : H = K/C (1)

H – hiệu quả

K – Kết quả đạt được của một thời kì tính toán

C – hao phí nguồn lực của thời kỳ tính toán đó

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập