Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate):

29

Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate):

Những chứng từ do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp cho chủ hàng để xác nhận hàng hóa đã được áp dụng các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng về mặt dịch bệnh, sâu hại, nấm độc…. Thường sử dụng đối với hàng hóa thực phẩm như bánh, kẹo, rượu bia, rau quả, hải sản đông lạnh,…

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa