Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate):

31

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate):

Do cơ quan thú y cấp khi hàng hóa là động vật hoặc có nguồn gốc động vật hoặc khi bao bì của chúng là động vật, đã được kiểm tra không mang vi trùng gây bệnh hoặc đã được tiêm chủng phòng bệnh và xử lý chống các dịch bệnh.

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa