Chi phí ẩn của sản xuất kinh doanh (SCP – Shadow costs of production):

32

Chi phí ẩn của sản xuất kinh doanh (SCP – Shadow costs of production):

Thường có 1 sai lầm cho rằng chất lượng là không đo được. Nhận thức này làm nhiều doanh nghiệp tự nhận là bất lực trước vấn đề chất lượng. Thực tế, chất lượng đo bằng giá của chính nó, bằng sự tốn kém do cẩu thả trong công việc đưa đến những tổn thất về nhiều mặt như uy tín của doanh nghiệp, tác hại đến tiêu dùng xã hội, thất thoát lợi nhuận doanh nghiệp.

Chế tạo 1 sản phẩm có chất lượng hoặc công việc phù hợp với mục đích vẫn chưa đủ. 1 sản phẩm hoặc dịch vụ có sức cạnh tranh khi dựa trên sự cân bằng giữa 2 yếu tố chất lượng và chi phí. Để đạt được hiệu quả kinh doanh phải quản lý cả chất lượng và chi phí để tạo thành chất lượng đó.

Chi phí ẩn chủ yếu bao gồm:

+Chi phí liên quan đến chất lượng là toàn bộ chi phí nảy sinh để tin chắc và đảm bảo chất lượng sẽ thỏa mãn nhu cầu cũng như thiệt hại nảy sinh khi không thỏa mãn nhu cầu.

+Thiệt hại về chất lượng là các thiệt hại so sử dụng không hợp lý các nguồn lực của doanh nghiệp.

SCP không tạo ra hoặc suy giảm giá trị gia tăng

Xu thế hiện nay trong thế giới cạnh tranh là NGHỊCH LÝ: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG – HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. Tấn công vào SCP là biện pháp hiệu quả nhất để thực hiện nghịch lý trên, biến nghịch lý thành hiện thực.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)