Trang chủ Tin Tức Tổng Hợp

Tin Tức Tổng Hợp

Quy trình thanh toán quốc tế:

Quy trình thanh toán quốc tế: Quy trình thanh toán chuyển tiền ứng trước(0) Ký kết hợp đồng mua bán (1) Người mua đến ngân hàng...

Khoảng cách trong giao tiếp (giao tiếp phi ngôn từ):

Khoảng cách trong giao tiếp (giao tiếp phi ngôn từ): Trong giao tiếp nói chung và trong thuyết trình nói riêng, khoảng cách giữa ta...

Mục tiêu giao tiếp và các yếu tố cấu thành quá trình giao tiếp:

Mục tiêu giao tiếp và các yếu tố cấu thành quá trình giao tiếp: Giao tiếp có 4 mục tiêu sau :  -    Chuyển tải được...

Bản chất của giao tiếp:

Bản chất của giao tiếp: Dù chúng ta đứng ở góc độ nào, mục đích nghiên cứu nào, khi đưa ra những quan niệm về...

Khái niệm giao tiếp:

Khái niệm giao tiếp: Với những góc độ và mục đích nghiên cứu khác nhau, người ta đã đưa ra nhiều quan niệm khác nhau...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: