Trang chủ Tin Tức Tổng Hợp

Tin Tức Tổng Hợp

Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng:

Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng: Năm lĩnh vực chính trong hoạt động chuỗi cung ứng là sản xuất, tồn kho, địa điểm,...

Các phương thức thanh toán tiền mua hàng trong nước:

Các phương thức thanh toán tiền mua hàng trong nước: Thông thường, việc thanh toán tiền mua hàng trong nước được thực hiện theo hai...

Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại:

Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại: Tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp thương mại mà có thể có các phương...

Cơ cấu nguồn vốn:

Cơ cấu nguồn vốn: Thành phần và tỷ trọng từng nguồn vốn so với tổng nguồn vốn tại 1 thời điểm gọi là cơ cấu...

Nguồn vốn của doanh nghiệp:

Nguồn vốn của doanh nghiệp: 1. Nguồn vốn huy động từ nội bộ Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn thuộc sở hữu của chủ...

Hệ thống báo cáo nội bộ:

Hệ thống báo cáo nội bộ: Hệ thống thông tin cơ bản được những người quản trị marketing sử dụng là hệ thống báo cáo...

Các mục tiêu của hệ thống marketing:

Các mục tiêu của hệ thống marketing: Hoạt động marketing ảnh hưởng đến nhiều người theo nhiều cách khác nhau và lợi ích mà marketing...

Khái niệm và các yếu tố văn hóa:

Khái niệm và các yếu tố văn hóa: Khái niệm văn hóa Văn hóa là một tổng thế phực hợp về những giá trị vật chất...

Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động:

Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động: 1. Khái niệm quan hệ pháp luật lao động Quan hệ pháp luật lao...

Lịch sử quy định về tiền lương tối thiểu ở Việt Nam:

Lịch sử quy định về tiền lương tối thiểu ở Việt Nam: 1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1960 Ngày 2/9/1945, tại quảng trường...

Quy trình 5 bước trong quyết định mua hàng của Phiilip Kotler:

Quy trình 5 bước trong quyết định mua hàng của Phiilip Kotler: Theo ông tổ Marketing, nhà Marketer nổi tiếng Phillip Kotler, quá trình quyết...

Nội dung kế hoạch tổng hợp quản lý dự án.:

Nội dung kế hoạch tổng hợp quản lý dự án.: Kế hoạch dự án bao gồm nhiều loại kế hoạch như kế hoạch tổng thể...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: