Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Phân tích môi trường vĩ mô (môi trường cạnh tranh):

Phân tích môi trường vĩ mô (môi trường cạnh tranh): Một ngành sản xuất hẹp hay ngành kinh tế kỹ thuật bao gồm nhiều doanh...

Phương pháp đánh giá các phân khúc thị trường và quyết định thị trường mục tiêu:

Phương pháp đánh giá các phân khúc thị trường và quyết định thị trường mục tiêu: Quyết định thị trường mục tiêu và tiếp cận: Việc...

Khái niệm cơ hội, cơ hội trong kinh doanh, nhu cầu, mong muốn và yêu cầu, cơ hội hấp dẫn:

Khái niệm cơ hội, cơ hội trong kinh doanh, nhu cầu, mong muốn và yêu cầu, cơ hội hấp dẫn: Cơ hội là gì? Cơ hội...

Khái niệm, nhiệm vụ, chức năng của doanh nghiệp thương mại:

Khái niệm, nhiệm vụ, chức năng của doanh nghiệp thương mại: Khái niệm “Doanh nghiệp thương mại là một đơn vị kinh doanh được thành lập...

Quy trình thanh toán phương thức tín dụng chứng từ:

Quy trình thanh toán phương thức tín dụng chứng từ: Những nghiệp vụ cơ bản trong thanh toán tín dụng chứng từ được thể hiện...

Các loại séc:

Các loại séc: - Séc đích danh (nominal cheque) là loại séc ghi rõ tên người hưởng lợi trên tờ séc. - Séc vô danh (Bearer...

Phân loại hối phiếu:

Phân loại hối phiếu: a/ Căn cứ vào thời hạn thanh toán - Hối phiếu trả tiền ngay (At sight Bill): là loại hối phiếu...

Khái niệm và vai trò của thanh toán quốc tế:

Khái niệm và vai trò của thanh toán quốc tế: Khái niệm Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện các khoản thu chi tiền...

Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp:

Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: Môi trường quốc tế bao gồm các nhân tố nằm ngoài biên giới quốc gia tác...

Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp:

Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp: 1. Mục tiêu của doanh nghiệp Là toàn bộ kết quả cuối cùng hay trạng thái mà doanh nghiệp...

Khái niệm rủi ro:

Khái niệm rủi ro: 1. Trường phái tiêu cực: rủi ro được coi là sự không may mắn, sự tổn thất, mất mát, nguy hiểm… -Rủi...

Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin:

Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin: Thực chất của hoạt động quản trị doanh nghiệp là hoạt động ra quyết định. Sẽ không...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: