Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Xác định dòng tiền của dự án:

Xác định dòng tiền của dự án: Quá trình thực hiện một dự án đầu tư thường kéo dài trong nhiều năm, trong các năm...

Phân tích độ nhạy của dự án:

Phân tích độ nhạy của dự án: Đầu tư phát triển là hoạt động mang tính chất lâu dài, các kết quả là hiệu quả...

Khái niệm về dự án đầu tư:

Khái niệm về dự án đầu tư: Dự án đầu tư có thể được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: + Mục tiêu phát...

Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển:

Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển: Đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành...

Khái niệm văn hóa tổ chức:

Khái niệm văn hóa tổ chức: Có lẽ vì bản chất trừu tượng nên đã có nhiều khái niệm về văn hóa tổ chức được...

Tập quyền và phân quyền trong cơ cấu tổ chức:

Tập quyền và phân quyền trong cơ cấu tổ chức: Tập quyền là chính sách cơ cấu trong đó quyền ra quyết định được tập...

Khái niệm về xung đột:

Khái niệm về xung đột: Đã có nhiều định nghĩa về xung đột. Mặc dù chúng có thể khác nhau ở điểm này hay điểm...

Chuẩn mực nhóm:

Chuẩn mực nhóm: Chuẩn mực nhóm là các tiêu chuẩn hành vi trong khuôn khổ một nhóm mà các thành viên phải tuân thủ. Mỗi nhóm...

Phân tích về tài chính doanh nghiệp:

Phân tích về tài chính doanh nghiệp: Đối với các công ty kinh doanh, phân tích tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng...

Học thuyết công bằng (J. Stacy Adam):

Học thuyết công bằng (J. Stacy Adam): Học thuyết công bằng phát biểu rằng người lao động so sánh những gì họ bỏ vào một...

Học thuyết kỳ vọng:

Học thuyết kỳ vọng: Mặc dù học thuyết này cũng gặp phải sự chỉ trích và phê phán, nhưng cho đến nay học thuyết này...

Thuyết X và Thuyết Y về tạo động lực:

Thuyết X và Thuyết Y về tạo động lực: Douglas McGregor đã đưa ra hai quan điểm riêng biệt về con người: Một quan điểm...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: