Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn...

Hợp tác hoạch định, dự báo và cung cấp bổ sung- CPFR (Collaborative planning, forecasting, and replenishment):

Hợp tác hoạch định, dự báo và cung cấp bổ sung- CPFR (Collaborative planning, forecasting, and replenishment): Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc...

Hao mòn tài sản cố định:

Hao mòn tài sản cố định: Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định (TSCĐ) bị hao mòn hữu hình...

Vốn cố định là gì?:

Vốn cố định là gì?: Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các tài sản cố...

Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp:

Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp: Phân loại tài sản cố định (TSCĐ) là việc phân chia toàn bộ TSCĐ trong doanh...

Chi phí cơ hội vốn của doanh nghiệp là gì?:

Chi phí cơ hội vốn của doanh nghiệp là gì?: Một trong những nhân tố cần thiết của quá trình sản xuất kinh doanh là...

Vai trò của thị trường tài chính:

Vai trò của thị trường tài chính: Thị trường tài chính trong nền kinh tế là nơi phân bổ vốn tiết kiệm một cách hiệu...

Cấu trúc thị trường tài chính:

Cấu trúc thị trường tài chính: Cơ sở để phân loại các thị trường tài chính rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên căn...

Tổ chức là gì?:

Tổ chức là gì?: Tổ chức có nghĩa là quá trình sắp xếp và bố trí các công việc, giao quyền hạn và phân phối...

Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động:

Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động: 1. Khái niệm quan hệ pháp luật lao động Quan hệ pháp luật lao...

Đối tượng điều chỉnh của luật lao động:

Đối tượng điều chỉnh của luật lao động: Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là những nhóm quan hệ xã hội cùng loại...

Quy trình 5 bước trong quyết định mua hàng của Phiilip Kotler:

Quy trình 5 bước trong quyết định mua hàng của Phiilip Kotler: Theo ông tổ Marketing, nhà Marketer nổi tiếng Phillip Kotler, quá trình quyết...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: