Trang chủ Chỉ Số Thiết Yếu

Chỉ Số Thiết Yếu

Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS):

Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS): Ước lượng các tham số của mô hình: Giải bài toán cực trị hàm hai biến , ta được: Với Các...

Số liệu cho kinh tế lượng:

Số liệu cho kinh tế lượng: Có 3 loại số liệu chính: Số liệu theo thời gian (Time series data) : là số liệu của một biến...

Rủi ro kiểm toán:

Rủi ro kiểm toán: Rủi ro kiểm toán là khảnăng mà kiểm toán viên đưa ra ý kiến không xác đáng về đối tượng được...

Trọng yếu trong kiểm toán:

Trọng yếu trong kiểm toán: Khái niệm: Trọng yếulà thuật ngữ dùng để thực hiện tầm quan trọng của một thông tin hay một số liệu...

Cơ sở dẫn liệu kiểm toán:

Cơ sở dẫn liệu kiểm toán:  Khái niệm: Cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính là khoản mục do giám đốc hoặc những ngườì...

Phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể:

Phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể: - Kiểm toán báo cáo tài chính: là hoạt động xác minh và bày tỏý kiến...

Chu kỳ sống của sản phẩm:

Chu kỳ sống của sản phẩm: Ngoại trừ một số sản phẩm, đa số các sản phẩm sau khi thương mại hóa đều trải qua...

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate):

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate): Do cơ quan thú y cấp khi hàng hóa là động vật hoặc có nguồn gốc...

Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate):

Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate): Những chứng từ do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp cho chủ hàng để xác...

Vận đơn đường biển (Ocean Bill of lading hay Marine Bill of lading – thường được viết tắt là B/L):

Vận đơn đường biển (Ocean Bill of lading hay Marine Bill of lading – thường được viết tắt là B/L): a. Khái niệm: Vận đơn...

Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp:

Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: Môi trường quốc tế bao gồm các nhân tố nằm ngoài biên giới quốc gia tác...

Phân loại rủi ro:

Phân loại rủi ro: 1. Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống -Rủi ro thảm họa: Các thảm họa thiên nhiên, thảm...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: