Trang chủ Cẩm Nang Quản Trị

Cẩm Nang Quản Trị

Chu trình lắng nghe:

Chu trình lắng nghe: “Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương”. Vậy, đâu là bí quyết “khai thác kim cương”?...

Khái niệm lắng nghe:

Khái niệm lắng nghe: Để hiểu rõ khái niệm lắng nghe, bạn hãy làm bài tập sau đây: Bài tập thực hàng 1: Nhắm mắt lại...

Các nguyên tắc giao tiếp:

Các nguyên tắc giao tiếp: Muốn hoạt động giao tiếp có hiệu quả thì cần phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau đây:  a)...

Các cấp quản trị chiến lược:

Các cấp quản trị chiến lược: Trong khuôn khổ hoạch định chiến lược, trách nhiệm chính về việc sắp đặt quá trình hoạch định chiến...

Mô hình quản trị chiến lược:

Mô hình quản trị chiến lược:   Để có thể hình dung một cách tổng quan về quản trị chiến lược ta dùng các mô hình...

Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp:

Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp: Trong bất kỳ lĩnh vực nào của quản lý, chiến lược vẫn khẳng định...

Nội dung của quản trị rủi ro:

Nội dung của quản trị rủi ro: 1. Nhận dạng, phân tích, đo lường rủi ro a. Nhận dạng rủi ro Nhận dạng rủi ro là quá...

Quản trị rủi ro là gì?:

Quản trị rủi ro là gì?: Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống...

Nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị trong doanh nghiệp:

Nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị trong doanh nghiệp: Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là đảm bảo sự bền vững và...

Tầm hạn quản trị (tầm kiểm soát):

Tầm hạn quản trị (tầm kiểm soát): Tầm hạn quản trị là khái niệm dùng để chỉ số lượng nhân viên cấp dưới mà một...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: