Trang chủ Cẩm Nang Quản Trị

Cẩm Nang Quản Trị

Hành vi tổ chức là gì?:

Hành vi tổ chức là gì?: Hành vi tổ chức (HVTC) là hành vi của con người trong tổ chức (còn được gọi là người...

Khái niệm quản trị tác nghiệp:

Khái niệm quản trị tác nghiệp: Doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung...

Thế nào là quản trị công nghệ:

Thế nào là quản trị công nghệ: Quản trị công nghệ là tổng hợp các HĐ nghiên cứu và vận dụng các qui luật khoa...

Quyền hạn, quyền lực và trách nhiệm:

Quyền hạn, quyền lực và trách nhiệm: Thứ nhất, quyền hạn, quyền lực và trách nhiệm Quyền hạn Là “ quyền” của một cá nhân (tập thể)...

Phương pháp quản trị:

Phương pháp quản trị: Phương pháp quản trị là cách thức tác động của chủ thể đến khách thể quản trị nhằm đạt được mục...

Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược:

Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược:  Khái niệm: Là việc thiết lập các mục tiêu của tổ chức, xây dựng...

Phân tích môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát):

Phân tích môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát): Môi trường kinh tế quốc dân bao gồm mọi nhân tố của nền kinh tế...

Giao tiếp qua nét mặt (kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ):

Giao tiếp qua nét mặt (kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ): Khi giao tiếp với một đám đông, người thuyết trình cũng như người...

Giao tiếp qua trang phục (giao tiếp phi ngôn từ):

Giao tiếp qua trang phục (giao tiếp phi ngôn từ): - Khi ta đứng xa thính giả thì cái đầu tiên họ thấy là dáng...

Kỹ năng nói (giao tiếp phi ngôn từ):

Kỹ năng nói (giao tiếp phi ngôn từ): Giọng nói thể hiện nhiều đặc điểm của người chuyển thông điệp/ người thuyết trình. Qua giọng...

Khái niệm và tầm quan trọng và đặc điểm của phi ngôn từ:

Khái niệm và tầm quan trọng và đặc điểm của phi ngôn từ:   Hữu thanh Vô thanh Phi ngôn từ Giọng nói (chất giọng, âm lượng, độ cao…),...

Lắng nghe đồng cảm:

Lắng nghe đồng cảm: Trong cuộc sống mỗi con người có rất nhiều tâm tư, tình cảm cần được chia sẻ. Có những điều chỉ...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: