Trang chủ Cẩm Nang Quản Trị

Cẩm Nang Quản Trị

Những cấp độ đo lường (thang đo):

Những cấp độ đo lường (thang đo): Việc đo lường trong nghiên cứu Marketing thường gắn liền với những con số, những con số này...

Các yếu tố của môi trường kinh doanh:

Các yếu tố của môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Xét theo cấp độ...

Khái niệm quản trị nhân lực:

Khái niệm quản trị nhân lực: Khái niệm quản trị nhân lực được trình bày theo nhiều góc độ khác nhau: Ở góc độ tổ chức...

Lý thuyết quản trị hiện đại:

Lý thuyết quản trị hiện đại: 1. Trường phái tiếp cận theo hệ thống Trường phái lý thuyết này quan niệm rằng một tổ chức được...

Khái niệm nghiên cứu marketing:

Khái niệm nghiên cứu marketing: Theo hiệp hội marketing Mỹ thì có thể nói vắn tắt “Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và...

Quy tắc 4M:

Quy tắc 4M: Men: con người, lực lượng lao động trong doanh nghiệp. Bao gồm tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, từ những...

Những mặt tích cực của toàn cầu hóa:

Những mặt tích cực của toàn cầu hóa: -Tạo điều kiện cho các quốc gia có khả năng khai thác các nguồn lực phát triển...

Đặc trưng của công ty đa quốc gia:

Đặc trưng của công ty đa quốc gia: Công ty đa quốc gia liên quan đến 2 lĩnh vực: quốc gia nơi đặt trụ sở...

Vòng tròn Deming – các bước phát triển và ứng dụng trong cung ứng:

Vòng tròn Deming - các bước phát triển và ứng dụng trong cung ứng: 1. Vòng tròn Deming Vào những năm 1950, W.E.Deming được mời sang...

Vai trò và ý nghĩa của quản trị cung ứng:

Vai trò và ý nghĩa của quản trị cung ứng: 1. Vai trò của quản trị cung ứng (QTCƯ) trong kinh doanh -Cung ứng là 1...

Khái niệm quản trị cung ứng:

Khái niệm quản trị cung ứng: Trong thực tế khi nói về hoạt động cung ứng, người ta có thể dùng các từ: -Mua hàng/Mua sắm -Thu...

Vai trò của nhà quản trị:

Vai trò của nhà quản trị: Vai trò là toàn bộ những cách ứng xử được thiết lập sao cho phù hợp với chức vụ...

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: