Các bước thu thập dữ liệu thứ cấp:

24

Các bước thu thập dữ liệu thứ cấp:

Dữ liệu thứ cấp rất phức tạp và có nhiều nguồn cung cấp nên người nghiên cứu cần phải sắp xếp các loại dữ liệu này 1 cách có hệ thống để việc nghiên cứu được dễ dàng hơn.

Tiến trình thu thập dữ liệu thứ cấp có hiệu quả được sắp xếp theo hình sau:

Đối với những người nghiên cứu có kinh nghiệm, 1 số bước thu thập dữ liệu thứ cấp trên có thể bỏ qua khi thu thập dữ liệu trong thực tế.

Trong các bước trên, cần chú ý:

-Bước thứ nhất tuy đơn giản nhưng có ý nghĩa mang tính quyết định cho tiến trình nghiên cứu. Vì vậy, người nghiên cứu phải cẩn thận, chỉ chọn những thông tin cần thiết.

-Đối với dữ liệu thứ cấp bên trong: đây là dữ liệu rất có ích, dễ thu thập. Dữ liệu thông tin thứ cấp bên trong có các bộ phận như: tiếp thị, kế toán, xuất nhập hàng hóa, bán hàng,…

Người nghiên cứu Marketing có thể quan hệ chặt chẽ với các bộ phận này thường xuyên để có số liệu cần thiết. Ở những công ty đã xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS) thì những số liệu nội bộ luôn có sẵn.

-Dữ liệu thứ cấp từ các nguồn bên ngoài có thể tìm thấy ở kho lưu trữ, ở thư viện lớn. Dữ liệu là các bài viết về 1 ngành công nghiệp, 1 thị trường nào đó hay 1 nghề chuyên môn… có thể tìm thấy ở các tạp chí ngành như: tạp chí công nghiệp, tạp chí du lịch, tạp chí thương mại… 1 số dữ liệu có thể mua ở các trung tâm thông tin, công ty nghiên cứu thị trường, các bộ ngành..

-Khi tiến hành thu thập thông tin, các loại dữ liệu thứ cấp cần phải sao chụp hoặc chép tay. Tất cả các dữ liệu được thu thập được tóm lược hoặc đưa vào bảng để tiện việc sử dụng.

-Bước nghiên cứu giá trị dữ liệu nhằm xem xét độ chính xác của các dữ liệu thu thập, bởi vì có những dữ liệu xuất phát từ những cuộc nghiên cứu với mục tiêu khác với mục tiêu nghiên cứu của công ty.