admin

201 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Tầm hạn quản trị (tầm kiểm soát):

Tầm hạn quản trị (tầm kiểm soát): Tầm hạn quản trị là khái niệm dùng để chỉ số lượng nhân viên cấp dưới mà một...

TOP AUTHORS

201 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: