admin

201 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Vai trò của quản trị nguồn nhân lực:

Vai trò của quản trị nguồn nhân lực: Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng...

Khái niệm quản trị nhân lực:

Khái niệm quản trị nhân lực: Khái niệm quản trị nhân lực được trình bày theo nhiều góc độ khác nhau: Ở góc độ tổ chức...

Vai trò của nguồn nhân lực:

Vai trò của nguồn nhân lực: - Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp: Nguồn nhân lực đảm bảo...

Báo cáo bộ phận là gì?:

Báo cáo bộ phận là gì?: Báo cáo bộ phận là báo cáo kết quả kinh doanh được lập chi tiết cho các bộ phận. Để có...

Giá thành định mức:

Giá thành định mức: Định phí sản xuất chung định mức cho một sản phẩm được xác định như sau: Giá thành định mức là chi phí...

Đòn bẩy hoạt động:

Đòn bẩy hoạt động: Đòn bẩy hoạt động là thước đo độ nhạy cảm của lợi nhuận khi doanh thu thay đổi. Độ lớn đòn bẩy hoạt...

Phân tích điểm hòa vốn:

Phân tích điểm hòa vốn: Điểm hòa vốn là mức hoạt động mà doanh thu bằng chi phí hay lợi nhuận bằng 0. Phân tích điểm hòa...

Tỷ lệ số dư đảm phí:

Tỷ lệ số dư đảm phí: Tỷ lệ số dư đảm phí là tỷ lệ giữa số dư đảm phí với doanh thu một công cụ...

Phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất:

Phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất: Chúng ta sẽ phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất...

Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại:

Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại: 1. Đối với các doanh nghiệp thương mại nội địa Việc bán hàng trong các doanh...

TOP AUTHORS

201 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: