admin

201 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Ma trận BCG (Ma trận Boston): BCG là tên của một công ty tư vấn chiến lược (strategy consulting) của Mỹ, the Boston Consulting Group. Công ty...

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord): Hiệp định Plaza hay Thỏa ước Plaza(tiếng Anh: Plaza Accord) là thỏa ước tài chính được ký ngày 22 tháng...

Yếu tố chính trị và pháp luật:

Yếu tố chính trị và pháp luật: Các yếu tố chính trị và luật pháp có ảnh hưởng ngày càng lớn đến hoạt động của...

Các yếu tố kinh tế:

Các yếu tố kinh tế: Các ảnh hưởng chủ yếu về kinh tế gồm các yếu tố như lãi suất ngân hàng, giai đoạn của...

Liên minh thuế quan (Customs union):

Liên minh thuế quan (Customs union): Đây có thể hiểu là một khu vực thương mại tự do giữa các nước thành viên cộng với...

Những cấp độ đo lường (thang đo):

Những cấp độ đo lường (thang đo): Việc đo lường trong nghiên cứu Marketing thường gắn liền với những con số, những con số này...

Các yếu tố của môi trường kinh doanh:

Các yếu tố của môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau. Xét theo cấp độ...

Thu thập dữ liệu bằng phương pháp phỏng vấn:

Thu thập dữ liệu bằng phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn để thu thập thông tin hiện trường được thực hiện dưới các hình thức: 1....

Thu thập dữ liệu bằng phương pháp quan sát:

Thu thập dữ liệu bằng phương pháp quan sát: Quan sát là một phương pháp thu thập dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện nhưng...

Các bước thu thập dữ liệu thứ cấp:

Các bước thu thập dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp rất phức tạp và có nhiều nguồn cung cấp nên người nghiên cứu...

TOP AUTHORS

201 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Hiệp định Plaza (Plaza Accord):

Các yếu tố kinh tế: